جورچین آهنربایی - وسایل نقلیه

Puzzle Magnets - vehicles

جورچین آهنربایی - وسایل نقلیه : این مجموعه به معرفی برخی از وسایل نقلیه به کودکان می پردازد. با طراحی زیبا، کودکان انواع وسایل نقلیه را که خاصیت چسبندگی دارند در جاهایی که برای آنها مشخص شده است قرار میدهند. 

این مجموعه برای کودکان دو سال به بالا طراحی شده است و کودکان به گشتن ، پیدا کردن و مقایسه شکلها بایکدیگر می پردازند که در ایجاد خلاقیت و تقویت هوش کودکان تاثیر به سزایی دارد. 
جورچین آهنربایی وسایل نقلیه شامل 10 قطعه از تصاویر وسایل نقلیه است این قطعات بسیار جالب آهنربائی بوده و به راحتی به صفحه بازی که به شکل شهر و خیابان بسیار زیباست می چسبد این صفحه بازی 2 طرفه به ابعاد 66*29 سانتیمتر میباشد کودک در یک طرف وسایل نقلیه را روی تصویر مشابه خود قرار می دهد و با نام فارسی و انگلیسی آن آشنا می شود و در طرف دیگر صفحه بازی که مغناطیسی است در یک صفحه محل وسایل نقلیه را شناسائی و در مکان خود قرار می دهد و در صفحات دیگر تصویری از شهر و خیابان می باشد که کودک می تواند به هر ترتیب که دوست دارد وسایل نقلیه را در داخل شهر و خیابان قرار دهد. 

اهداف این بازی زبان آموزی - آشنائی با وسایل نقلیه - دقت و تمرکز - تطابق بین چشم و دست - بالا بردن دایره لغات کودک می باشد. 
این کتاب آهنربائی بسیار جذاب از نظر چاپی دارای کیفیت بسیار بالا می باشد. 
این مجموعه برای پدران قابلیت گفتن قصه های زیبا برای کودکان را در مدل های مختلف ایجاد می کند شما والدین عزیز می توانید قصه های جذاب متفاوتی را با تغییر مکان وسایل نقلیه برای کودک خود تعریف کنید. 
این مجموعه به معرفی برخی از وسایل نقلیه به کودکان می پردازد. با طراحی زیبا، کودکان انواع وسایل نقلیه را که خاصیت چسبندگی دارند در جاهایی که برای آنها مشخص شده است قرار میدهند. 

این جورچین آهنربایی برای کودکان دو سال به بالا طراحی شده است و کودکان به گشتن، پیدا کردن و مقایسه شکلها بایکدیگر می پردازند که در ایجاد خلاقیت و تقویت هوش کودکان تاثیر به سزایی دارد. 

جورچین آهنربایی وسایل نقلیه شامل 10 قطعه از تصاویر وسایل نقلیه است این قطعات بسیار جالب آهنربائی بوده و به راحتی به صفحه بازی که به شکل شهر و خیابان بسیار زیباست می چسبد این صفحه بازی 2 طرفه به ابعاد 66*29 سانتیمتر میباشد کودک در یک طرف وسایل نقلیه را روی تصویر مشابه خود قرار می دهد و با نام فارسی و انگلیسی آن آشنا می شود و در طرف دیگر صفحه بازی که مغناطیسی است در یک صفحه محل وسایل نقلیه را شناسائی و در مکان خود قرار می دهد و در صفحات دیگر تصویری از شهر و خیابان می باشد که کودک می تواند به هر ترتیب که دوست دارد وسایل نقلیه را در داخل شهر و خیابان قرار دهد. 

اهداف این بازی زبان آموزی - آشنائی با وسایل نقلیه - دقت و تمرکز - تطابق بین چشم و دست - بالا بردن دایره لغات کودک می باشد. 
این کتاب آهنربائی بسیار جذاب از نظر چاپی دارای کیفیت بسیار بالا می باشد. 
این مجموعه برای پدران قابلیت گفتن قصه های زیبا برای کودکان را در مدل های مختلف ایجاد می کند شما والدین عزیز می توانید قصه های جذاب متفاوتی را با تغییر مکان وسایل نقلیه برای کودک خود تعریف کنید. 

 

بسته بندی کارخانه
دارد
گروه سنی
بالای 2 سالبا عضویت در خبرنامه بامام آخرین مقالات و تخفیف ها را در ایمیل خود ببینید